Miljöpolicy

Allstar franchise AB tar ansvar för effekterna av de beslut och aktiviteter som påverkar vår natur och miljö. Vår policy skall beskriva och verka för en grundläggande och gemensam syn inom Allstarkedjan gällande vår miljöpåverkan.


Miljön är viktig för oss

Denna policy skall gälla såväl för franchisebolaget som för varje företag som ingår i Allstarkedjan såsom franchisetagare. Allstars miljöarbete skall vara en del i ansvarstagandet för ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.

Allstar franchise AB är medveten om de globala miljöfrågorna och vår möjlighet till indirekt och direkt påverkan.

green-logo

Vår policy kännetecknas av följande
grundläggande principer:

  • …Bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
  • …Har ett nära samspel med leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor.
  • …Efterlever i all verksamhet gällande lagar och förordningar, samt verkar för en positiv utveckling på detta område.
  • …Strävar efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet.
  • …Bedriver ett internt miljöarbete som skall syfta till ständiga förbättringar.
  • …Tar tillvara medarbetarna och franchisetagarnas engagemang och medvetenhet.